Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Bələdiyyələr

 Balakən rayon şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələri haqqında


M Ə L U M A T

 S/s  Bələdiyyənin adı  Bələdiyyənin
əhatə
əhalisinin sayı
 Bələdiyyə sədrinin soyadı,
adı, atasının adı
 Bələdiyyənin əhatə
etdiyi yaşayış
məntəqələri
 Yerləşdiyi ünvan
və əlaqə telefonu
 1  Şəhər
bələdiyyəsi
 13890  Səfərov Əfqan Fikrət oğlu  Şəhər ərazisində
74 küçə
M.Əsədov küçəsi 3
(iş 02429 5-24-89
    Mob.050 374-73-95)        
 2  Qabaqçöl qəsəbə
bələdiyyəsi
 1030   Əliyeva Gülnar Ramazan qızı Qabaqçöl qəsəbəsi  Qabaqçöl qəsəbəsi
(iş 02429 38-2-81
Mob. 050 642 32 01)
 3  Katex bələdiyyəsi  8004  Piriyev Cavanşir Zeynəddin oğlu Katex y/m
Beretbinə y/m
 Katex kəndi
(iş 02429 25-3-21
Ev 02429 25-4-33
Mob.050 327-31-88)
 4  İtitala bələdiyyəsi  2524 Umaxanov İsrafil Mehralı oğlu  İtitala y/m İtitala kəndi
(iş 02429 28-1-02
Mob. 050 740 40 42)
 5  Kortala
bələdiyyəsi
 3354    Bayramov Elman Qureyşin oğlu Kortala y/m
Qarahacılı y/m
Beçağarbinə y/m
Kortala kəndi
(iş 02429 27-5-00
Mob.050 359-98-15)
 
 6  Püştətala
bələdiyyəsi
2646    Bayramova Şamsu Müzaməddin qızı Püştətala y/m
Mollaçıbinə y/m
Qamıştala y/m
Qaravəli y/m
Godoşbinə y/m
Pirqaxbinə y/m
Püştətala kəndi
(iş 02429 24-2-93
Mob. 050 566 22 57)
 7  Mahamalar
bələdiyyəsi
5968  Baknalov Kamal Abdulla oğlu Mahamalar y/m
Salban y/m
Qazbinə y/m
Qaracabinə y/m 
Mahamalar kəndi
(iş 02429 5-25-34
Mob. 070 406 99 52)
 8  Qullar
bələdiyyəsi
5564  Ömərov Ramazan
Məhəmməd oğlu
 Qullar y/m
Acılıqbinə y/m
 Qullar kəndi
(iş 02429 5-36-23
Ev 02429 5-32-83
Mob.050 577-18-40)
 9  Gərəkli
bələdiyyəsi
5462  Qaybalıyev Mehman
Əyyub oğlu
Gərəkli y/m
Mazımçay y/m
Poştbinə y/m
Çorçorbinə y/m
 Gərəkli kəndi
(mob.050 550-75-10)
 10  Tülü bələdiyyəsi 6614  Qarayev Nadir Zeynəddin oğlu  Tülü y/m
Mazımüstü y/m
Mazımqarışan y/m
 Tülü kəndi
(iş 02429 5-23-02
Ev 02429 5-34-96
Mob.050 670-66-44)
 11  Talalar
bələdiyyəsi
 6160  Əhmədov Nurlan Fərman oğlu Talalar y/m
Hetovlar y/m
Bayrambinə y/m 
Talalar kəndi
(Mob. 055 640 98 58)
 12  Hənifə
bələdiyyəsi
6682  Mehdiyev Oqtay Şəmsəddin oğlu  Hənifə y/m
Gülüzanbinə y/m
Məlikzadə y/m
Roçəhməd y/m
Murğuztala y/m
Böyüktala y/m
Əyritala y/m
Cincərtala y/m
Göyəmtala y/m
 Hənifə kəndi
(iş 02429 26-1-95
Ev 02429 5-35-46
Mob.050 491-88-70)
 13  Qazma
bələdiyyəsi
7543  Məmliyev Tahir Həsrətəli oğlu  Qazma y/m
Bedağar y/m
Şambulbinə y/m
Cillik y/m
Öküzovtala y/m
Darvazbinə y/m
 Qazma kəndi
(iş 02429 26-2-23
Mob.050 590-32-53)
 14  Sarıbulaq
bələdiyyəsi
 2596    Qoradayev Ramil Loğman oğlu Sarıbulaq y/m
Cederovtala y/m
Ağkilsə y/m
Kilsəbuqov y/m

Sarıbulaq kəndi
(iş 02429 29-1-02
Mob. 050 761 52 22)

 15 Şambul
bələdiyyəsi 
 2709
 
Qalayev Aydın Abdulla oğlu Şambul y/m
İsaxlıgirmə y/m

Şambul kəndi
(iş 02429 38-1-20
Mob. 050 322 39 93)

 16  Meşəşambul
bələdiyyəsi
3836   Nəbiyev Heybullah Məhəmməd oğlu  Meşəşambul y/m
Qazbölük y/m

Meşəşambul kəndi
(iş 02429 38-1-54
Mob. 051 772 78 00)

 17  Şərif
bələdiyyəsi
 3508  Kanayev Mahama
Məhəmməd oğlu 
Şərif y/m  Şərif kəndi
(02429 32-2-40
Ev 02429 38-2-87
Mob.070 317-44-25)
 18  Yeni Şərif
bələdiyyəsi
3291  Nuriyev Murtuzəli
Əhmədov oğlu
 Yeni Şərif y/m  Yeni Şərif kəndi
(02429 32-1-02
Mob.050 581-26-35 )
 19  Qaysa
bələdiyyəsi
3807  Oynağanov Rəfail
Ceerov oğlu
Qaysa y/m
Abjit y/m
 Qaysa kəndi
(iş 02429 38-1-40
Ev 02429 38-4-90
Mob. 050329-97-33)
 20  Xalatala
bələdiyyəsi
 3045  Zalxayev Osif
Nurmahama oğlu
 Xalatala y/m
Göyrüclük y/m
 Xalatala kəndi
(iş 02429 38- 1-98
Ev 02429 5-10-65
Mob.050 348-56-26)

 

Keçidlər