Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Bələdiyyələr

 Balakən rayon şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələri haqqında


M Ə L U M A T

 S/s  Bələdiyyənin adı  Bələdiyyənin
əhatə
əhalisinin sayı
 Bələdiyyə sədrinin soyadı,
adı, atasının adı
 Bələdiyyənin əhatə
etdiyi yaşayış
məntəqələri
 Yerləşdiyi ünvan
və əlaqə telefonu
 1  Şəhər
bələdiyyəsi
 14071 Şahruzat Musalimova   Şəhər ərazisində
74 küçə
M.Əsədov küçəsi 3
(Mob.050 536 60 49)        
 2  Qabaqçöl qəsəbə
bələdiyyəsi
1035  Elman Süleymanov Qabaqçöl qəsəbəsi  Qabaqçöl qəsəbəsi
(iş 02429 38-2-81
Mob. 050 489 93 83)
 3  Katex bələdiyyəsi 8140   Cavanşir Piriyev Katex y/m
Beretbinə y/m
 Katex kəndi
(iş 02429 25-3-21
Ev 02429 25-4-33
Mob.050 327-31-88)
 4  İtitala bələdiyyəsi  2550 Elşad Balayev İtitala y/m İtitala kəndi
(iş 02429 28-1-02
Mob. 050 899 21 91)
 5  Kortala
bələdiyyəsi
 3492    Elman Bayramlı  Kortala y/m
Qarahacılı y/m
Beçağarbinə y/m
Kortala kəndi
(iş 02429 27-5-00
Mob.050 395-30-45)
 
 6  Püştətala
bələdiyyəsi
2672   Şamsu Bayramova   Püştətala y/m
Mollaçıbinə y/m
Qamıştala y/m
Qaravəli y/m
Godoşbinə y/m
Pirqaxbinə y/m
Püştətala kəndi
(iş 02429 24-2-93
Mob. 050 566 22 57)
 7  Mahamalar
bələdiyyəsi
6032 Kamal Baknalov  Mahamalar y/m
Salban y/m
Qazbinə y/m
Qaracabinə y/m 
Mahamalar kəndi
(iş 02429 5-25-34
Mob. 051 647-25-49)
 8  Qullar
bələdiyyəsi
5685  Asif Telliyev  Qullar y/m
Acılıqbinə y/m
 Qullar kəndi
(iş 02429 5-36-23
Ev 02429 5-32-83
Mob.051 710 44 88)
 9  Gərəkli
bələdiyyəsi
5530 Mehman Qaybalıyev 

Gərəkli y/m
Mazımçay y/m
Poştbinə y/m
Çorçorbinə y/m
 Gərəkli kəndi
(mob.050 550-75-10)
 10  Tülü bələdiyyəsi 6657 Nadir Qarayev  Tülü y/m
Mazımüstü y/m
Mazımqarışan y/m
 Tülü kəndi
(iş 02429 5-23-02
Ev 02429 5-34-96
Mob.050 670-66-44)
 11  Talalar
bələdiyyəsi
 6279  Nurlan Əhmədov   Talalar y/m
Hetovlar y/m
Bayrambinə y/m 
Talalar kəndi
(Mob. 055 640 98 58)
 12  Hənifə
bələdiyyəsi
6773 Nadir Hacıyev  Hənifə y/m
Gülüzanbinə y/m
Məlikzadə y/m
Roçəhməd y/m
Murğuztala y/m
Böyüktala y/m
Əyritala y/m
Cincərtala y/m
Göyəmtala y/m
 Hənifə kəndi
(iş 02429 26-1-95
Mob.051 769-05-09)
 13  Qazma
bələdiyyəsi
7672  Tahir Məmliyev   Qazma y/m
Bedağar y/m
Şambulbinə y/m
Cillik y/m
Öküzovtala y/m
Darvazbinə y/m
 Qazma kəndi
(iş 02429 26-2-23
Mob.050 322-32-13)
 14  Sarıbulaq
bələdiyyəsi
 2667 Ramil Qoradayev Sarıbulaq y/m
Cederovtala y/m
Ağkilsə y/m
Kilsəbuqov y/m

Sarıbulaq kəndi
(iş 02429 29-1-02
Mob. 050 761 52 22)

 15 Şambul
bələdiyyəsi 
 2739
 
Aydın Qalayev  Şambul y/m
İsaxlıgirmə y/m

Şambul kəndi
(iş 02429 38-1-20
Mob. 050 322 39 93)

 16  Meşəşambul
bələdiyyəsi
3897   Heybullah Nəbiyev  Meşəşambul y/m
Qazbölük y/m

Meşəşambul kəndi
(iş 02429 38-1-54
Mob. 051 772 78 00)

 17  Şərif
bələdiyyəsi
 3591  Mahama Kanayev  Şərif y/m  Şərif kəndi
(02429 32-2-40
Ev 02429 38-2-87
Mob.070 317-44-25)
 18  Yeni Şərif
bələdiyyəsi
3553 Murtuzəli Nuriyev   Yeni Şərif y/m  Yeni Şərif kəndi
(02429 32-1-02
Mob.050 581-26-35 )
 19  Qaysa
bələdiyyəsi
3809 Rəfail Oynağanov  Qaysa y/m
Abjit y/m
 Qaysa kəndi
(iş 02429 38-1-40
Ev 02429 38-4-90
Mob. 050329-97-33)
 20  Xalatala
bələdiyyəsi
 3118 Osif Zalxayev   Xalatala y/m
Göyrüclük y/m
 Xalatala kəndi
(iş 02429 38- 1-98
Ev 02429 5-10-65
Mob.050 348-56-26)

 

Keçidlər